Vägbeskrivning

Gården ligger längs "gamla E4:an" mellan Södertälje och Nyköping

Från Nyköping:
Kör E4:an mot Södertälje/Stockholm
Avfart Tystberga
Kör höger efter avfarten, mot Södertälje
Följ vägen, vid första stoppskylten tag höger (mot Södertälje)
Kör förbi Bogsta kyrka, avtagsväg mot Öknaskolan/Östermalma
Vreta ligger på vänster sida, 200 meter före avtagsvägen mot Tystberga

Från Stockholm/Södertälje:
Kör E4:an söderut, mot Nyköping/Jönköping
Avfart Lästringe
Kör vänster efter avfarten, mot Lästringe
Följ vägen ca 8 km, (förbi Lästringe skola, längs E4:an och förbi Sättersta kyrka)
Vreta ligger på höger sida ca 200 meter efter avtagsvägen  mot Tystberga

Välkommen!

 


Vreta Gård
610 60 Tystberga
info@vretagard.se

 

www.vretagard.se