Historik

Gårdens historia sträcker sig tillbaka till 1100-talet och
år 1409 omnämns gården som Wretom då gårdens då-
varande ägare Jöns är faste vid häradstinget. Under
1500-talet tillhör gården Svante Stures landbogods och
hans sonhustru Karin Jonsdotter Blå Falk lägger hem-
manet under Hånö Säteri i Bälinge socken.

Under 1630- och 40-talen hör Vreta till Salsta i Uppland
men ägs under andra hälften av 1600-talet av bröderna
Olof och Harald Stake. Haralds dotter Ingeborg ärver
gården och försöker 1676 göra Vreta till säteri. Detta
stannar dock vid ansatsen då privilegierna upphävs
redan 1679 av rannsakningskommissionen. Ingeborg
säljer då Vreta till Catharina Silfverstierna och under
1700-talet kommer gården att tillhöra släkten von Berehner 

Under tidigt 1900-tal ägs gården av folkskollärare B. Berg som 1918 säljer Vreta till A Pettersson som i sin tur säljer till Arthur och Florence Fransson 1939. Vreta har sedan dess varit i familjens ägo, och Alexius och Wilhelm är fjärde generationen som lever här. 

Karta från 1781 över Vreta och granngården Lida som genom åren ofta brukats gemensamt

 

 


Vreta Gård
610 60 Tystberga
info@vretagard.se

 

www.vretagard.se